czwartek, 6 kwietnia 2017

ADB - Android Debug Bridge

Android Debug Bridge (ADB) to wszechstronne narzędzie, które pozwala kontrolować i zarządzać urządzeniem (lub emulatorem) z systemem operacyjnym Android. Za pomocą oprogramowania ADB można np. kopiować pliki z, oraz do pamięci urządzenia z Androidem, instalować oraz odinstalowywać aplikacje (pliki .apk), uzyskać dostęp do powłoki (shell) urządzenia, podejrzeć logi Androida itp. Narzędzie ADB dostępne jest dla Linux, Windows i Mac.


Instalacja ADB na komputerze

ADB jest dostępny w pakiecie SDK Platform Tools dla systemów Linux, Windows i Mac.
W systemie Linux można też go zainstalować za pomocą menadżera pakietów, np. w Linux Mint:

sudo apt-get install android-tools-adb

Można też zainstalować Android Studio - oficjalne IDE dla Androida. Program ADB znajduje się w podkatalogu platform-tools środowiska SDK. Dodatkowo w Android Studio mamy możliwość tworzenia aplikacji dla Androida w języku Java.


Włączenie debugowania na urządzeniu z Androidem

Aby program ADB w komputerze komunikował się z telefonem/tabletem z Androidem, należy włączyć Debugowanie USB:
Ustawienia > Opcje programistyczne > Debugowanie USB

Jeżeli Opcje programistyczne nie są widoczne, trzeba je uaktywnić uderzając 7 razy w Numer kompilacji:
Ustawienia > Informacje o telefonie > Numer kompilacji


Pożyteczne komendy

1) Numer wersji programu ADB

adb version

2) Wykaz wszystkich funkcji programu ADB

adb help

3) Wykaz podpiętych do komputera urządzeń z Androidem

adb devices

Jeśli lista urządzeń jest pusta, oznaczać to może, że nasze urządzenie z Androidem potrzebuje dodatkowych sterowników. Można spróbować ściągnąć sterowniki od googla: Google USB Driver - głównie dla Google Nexus. Można też próbować zainstalować oprogramowanie od producenta urządzenia, które zawiera sterownik np. dla telefonów Huawei jest to oprogramowanie HiSuite .

4) Przerwanie działania serwera ADB

adb kill-server

5) Instalacja pakietu APK (programu) na Androidzie

adb install myapp.apk

6) Deinstalacja pakietu

adb uninstall com.blogspot.wyciekpamieci.myapp

7) Kopiowanie plików z komputera do Androida

adb push C:\Users\adam\photos\photo1.jpg /sdcard/photos
- dla Windows

adb push /home/adam/photos/photo1.jpg /sdcard/photos
- dla Linux

8) Kopiowanie plików z Androida na komputer

adb pull /sdcard/photos/photo2.jpg C:\Users\adam\photos
- dla Windows

adb pull /sdcard/photos/photo2.jpg /home/adam/photos
- dla Linux

9) Logcat - logi Androida pomocne przy debugowaniu problemów

adb logcat
- zrzut logów na ekran konsoli (Ctrl-C przerywa zrzucanie logów)

adb logcat > log.txt
- zrzut logów do pliku (Ctrl-C przerywa zrzucanie logów)

10) Ponowne uruchomienie urzadzenia

adb reboot

11) Uruchomienie w Recovery

adb reboot recovery

12) Uruchomienie w Bootloaderze

adb reboot bootloader

13) Zdalna powłoka (shell) Androida

adb shell

Od teraz możemy wykonywać typowe polecenia uniksowe (ls, cd, cp, mv, rm, mkdir, pwd, touch, cat, ping, netstat, exit i wiele innych) na Androidzie. W wyniku wykonania komendy adb shell dostajemy się do pamięci urządzenia.
Znak zachęty # informuje nas o dostępie z prawami root. W przypadku pojawienia się znaku zachęty $ wpisujemy jeszcze komendę su by dostać prawa root (tylko dla zrootowanych urządzeń).
Komendy shella można wydawać bez bezpośredniego wchodzenia w powłokę, np.:

adb shell ls

adb shell cat /proc/meminfo

Pożyteczne komendy powłoki shell:

adb shell cat /proc/meminfo
- informacje na temat pamięci urządzenia z Androidem

adb shell cat /proc/cpuinfo
- informacje na temat procesora

adb shell cat /proc/version
- wersja jądra Linux na urządzeniu z Androidem

adb shell df
- sprawdzimy jakie mamy punkty montowania, jaką mają pojemność i ilość wolnej przestrzeni

adb shell getprop
- odczytamy wiele parametrów naszego systemu Android

adb shell getprop ro.build.version.release
- sprawdzimy jaką mamy wersję Androida

adb shell getprop ro.build.version.sdk
- sprawdzimy jaką mamy wersję SDK na urządzeniu

adb shell pm list packages
- lista zainstalowanych pakietów

adb shell pm path org.wikipedia
- ścieżka do pliku .apk dla danego pakietu

adb shell netcfg
- informacja o interfejsach sieciowych urządzenia

adb shell ping 8.8.8.8
- puszczenie pinga do danego hosta (tutaj do hosta o adresie 8.8.8.8) z urządzenia Android

adb shell top
- lista procesów aktualnie działających w systemie (Ctrl+C - wyjście)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz