piątek, 20 marca 2015

watch - pożyteczne linuksowe polecenie

Za pomocą polecenia watch możemy cyklicznie wywoływać inne polecenie (proces) w terminalu. Wynik wywoływanego polecenia wyświetla się standardowo co 2 sekundy bez przewijania ekranu konsoli, dzięki czemu odnosimy wrażenie uruchomionego programu przez cały czas. Czas odświeżania procesu możemy zmieniać za pomocą parametru -n.

Wynik działania komendy watch free:Parametry programu watch:

-n - zmiana czasu (w sekundach) wywoływania procesu, np.:
      -n 0  - 0.1 sekundy
      -n 1  - 1 sekunda
      -n 3  - 3 sekundy
-d - podświetla zmiany
-t - nie wyświetla nagłówka

Przykłady użycia:

watch -n 0 free - monitoruje wykorzystanie pamięci,

watch sensors - monitorowanie temperatur np. temperatury procesora,

watch "dmesg | tail -20" - monitorowanie stanu urządzeń i innych zdarzeń systemowych, np. gdy coś podłączymy do USB, to zobaczymy informacje o tym urządzeniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz