wtorek, 14 kwietnia 2015

ODBC w Linuksie

ODBC (ang. Open DataBase Connectivity - otwarte łącze baz danych) - interfejs pozwalający programom łączyć się z systemami zarządzającymi bazami danych. Jest to API niezależne od języka programowania, systemu operacyjnego i bazy danych. W skład ODBC wchodzą wywołania wbudowane w aplikacje oraz sterowniki ODBC. Pierwsza implementacja ODBC pojawiła się w systemie Windows, lecz obecnie możliwe jest korzystanie z niego na platformach Unix, Linux oraz Macintosh.

W systemie Windows zarządzanie sterownikami ODBC oraz źródłami danych jest bardzo proste i od razu dostępne w systemie - wystarczy wejść w Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Źródła danych (ODBC).

Pod linuksem sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana:

1. Trzeba zainstalować pakiet unixodbc:

sudo apt-get install unixodbc

Jest to główna biblioteka ODBC dla systemu Linux. Pakiet unixodbc zawiera także narzędzie wiersza poleceń isql, umożliwiające interaktywne wprowadzanie poleceń SQL.

2. Powinniśmy też zainstalować pakiet unixodbc-bin dostarczający graficznych narzędzi do zarządzania sterownikami i źródłami danych:

sudo apt-get install unixodbc-bin

Pakiet ten oferuje dwa pożyteczne graficzne narzędzia:

ODBCManageDataSourcesQ4 - zarządzanie źródłami danych i sterownikami ODBC ODBCCreateDataSourceQ4 - kreator źródeł danych
3. Teraz można już instalować sterowniki ODBC do różnych baz danych. Część można znaleźć w Menedżerze Pakietów np. synaptic a część na stronie:


4. Przykład - sterownik SQLite ODBC

sudo apt-get install libsqliteodbc

Efekt jest następujący:


Wystarczy teraz skonfigurować źródło danych (Data Source Names w ODBCManageDataSourcesQ4 lub za pomocą kreatora ODBCCreateDataSourceQ4) i można się do niego podpiąć różnymi programami, które korzystają z ODBC np. LibreOffice Base.

Do testów na wyciągnięcie ręki mamy na przykład dane przechowywane przez Firefoksa w katalogu domowym użytkownika /home/user/.mozilla/firefox. Są to pliki .sqlite np. places.sqlite - baza, która  w swoich tabelach trzyma zakładki i historię przeglądania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz