środa, 10 czerwca 2015

Podstawy systemu JunOS

W dzisiejszym poście omówię podstawy konfiguracji urządzeń sieciowych firmy Juniper Networks przy pomocy CLI systemu operacyjnego JunOS. System ten oparty jest na jądrze FreeBSD i zawiera obsługę większości używanych współcześnie protokołów routingu.

Nasz przykładowy router R1 posiada dwa interfejsy sieciowe em0 oraz em1.


Legenda do rysunku:
R1 - router Juniper
SW1 - switch 1
SW2 - switch 2
C1 - host 1
C2 - host 2
C3 - host 3
C4 - host 4
 
W systemie JunOS nie da się ustawić adresu IP bezpośrednio na fizycznym interfejsie sieciowym, tylko na logicznym zwanym unitem. Każdy unit posiada swój identyfikator w postaci liczby całkowitej. W naszym przypadku jest to 0, czyli mamy unit 0 na em0 (em0.0) oraz unit 0 na em1 (em1.0). Identyfikator unitu jest dowolną liczbą całkowitą.

W naszym przypadku będziemy mieć następującą adresację interfejsów:
em0.0 : 192.168.0.1 z maską 255.255.255.0
em1.0 : 10.10.10.1 z maską 255.255.255.0

System JunOS może pracować w dwóch trybach:
- Operational Mode - do odczytywania informacji i monitorowania urządzenia;
- Configuration Mode - do zmiany konfiguracji urządzenia.
Tryby te można rozróżnić po znaku zachęty:
> Operational Mode
# Configuration Mode

Domyślnie pracujemy w Operational Mode. Aby przejść do Configuration Mode trzeba wydać polecenie:

root> configure

Powrót do Operational Mode:

root# exit

Aby odczytać konfigurację wydajemy polecenie:

root> show configuration

Aby uzyskać pomoc wydajemy polecenie:

root> ?

Co robi dana komenda dowiemy się tak:

root> show?

Listę opcji (dopełnień) danej komendy uzyskamu tak:

root> show ?

Przejdźmy teraz do konfiguracji interfejsów sieciowych. Chcemy wyświetlić bieżącą informację o interfejsach:

root> show interfaces terse


Teraz chcemy ustawić adresację na em0.0:

root> configure

root# set interfaces em0 unit 0 family inet address 192.168.0.1/24

root# commit

Komendy są prawidłowe, ale i tak dostaniemy błąd Missing mandatory statement: 'root-authentication'. Chodzi o to, że domyślnie konto root-a nie ma założonego hasła. Trzeba je założyć:

root# set system root-authentication plain-text-password

root# commit

Polecenie commit zatwierdzi zmianę hasła dla root-a, ale również poprzednią komendę set interfaces, która wygenerowała błąd.

Możemy teraz ustawić IP na em1.0:

root# set interfaces em1 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

root# commit

Przechodzimy do Operational Mode i wyświetlamy interfejsy:

root# exit

root> show interfaces terse

 
Jak widać udało się ustawić adresację na interfejsach sieciowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz